Olli Ollila  Pilgrim Oy 

Kannoinko korteni kekoon globaalin ekokatastrofin pysäyttämiseksi vai jätinkö homman "muiden hoidettavaksi"?

Heräsin tähän kysymykseen katsottuani viime viikolla Before the Flood -dokumentin, joka vei katsojan todistamaan ilmastonmuutoksen vääjämättömiä vaikutuksia. 

Dokumenttia luonnehdittiin myös sodanjulistuksena suuryhtiöiden lobbausta ja ilmastonmuutoksen olemassaolon kieltäviä tahoja vastaan.

Jäin miettimään kokonaiskuvaa globaalin todellisuuden nurjasta kehityksestä, jonka toteutumista kaikki vastustamme, mutta jonka pysäyttämiseksi emme oikein tunnu löytävän tehokkaita ja konkreettisia keinoja.

Yksilötasolla toteutuu usein "forget the big picture and concentrate on details" mikä on omiaan lisäämään tunnetta tekojen vaikuttavuuden vähäisyydestä isossa mittakaavassa.  Hallitsemme vaikuttamisen pelikentän - mutta pelaammeko palloa työn ulkopuolella?

Päivittäisessä työssämme me viestijät keskitymme niin kansainvälisten kuin kotimaisten yritysten, -yhteisöjen ja viranomaistahojen mahdollisimman eettisesti kestävien, faktapohjaisten toimintaperiaatteiden suunnitteluun.

Meille on itsestään selvää viestien & sisällön vaikuttavuus, vastuullisen kommunikaatiokulttuurin kehittäminen sekä ymmärrettävyydeltään tehokkaimpien keinojen ja kanavien määrittely. Näin rakennamme kestävämpiä toimintamalleja ja arvoja, jotka parhaimmillaan luovat kestäviä perusrakenteita positiiviselle tulevaisuudelle.

Teemmekö tätä myös yksilötasolla ympäristömme puolesta? Mielestäni emme! Tärkeät viestit hukkuvat sisällöltään sekavaan informaatiotulvaan.

Informaatio-övereistä järjettömään reagointiin

HS:n käsitteli 28.9. artikkelissa filosofi Markus Neuvosen ajatuksia mm siitä, kuinka ihmiset väsyvät informaation määrään. Hitaalle reflektiolle ja maailmankuvan rakentamiselle ei anneta enää aikaa, eikä sitä arvosteta. Aika, jossa elämme, on viisastumista vastaan.

"Sosiaalinen media opettaa ihmisiä järjettömään reagointiin, valheiden uskomiseen ja mielivaltaiseen käyttäytymiseen. Ihmisistä on tullut epäluuloisia tiedettä kohtaan. Tieteen tilalle on otettu tunneajattelua, ja se on huono juttu. Kaikkeen reagoidaan tunteella." Neuvonen toteaa.

Pois aggressiivisuudesta - kohti huolellista sanoittamista

"Ajattelun ja viestinnän välillä todellakin on kytkös. Tässä on myös paradoksi: me emme puhu niin kuin ajattelemme vaan toisinpäin, ajattelemme niin kuin puhumme. Psykologit tuntevat hyvin tämän ilmiön. Jos ihminen on toistuvasti aggressiivisissa väittelytilanteissa, se syöpyy hänen ajattelutapaansa."

Vastaavasti, jos opettelee asioiden huolellista sanoittamista ja analyyttista keskustelua, se vaikuttaa siihen, että oppii myös tarkaksi ajattelijaksi ja keskustelemaan paremmin.

Näiden asioiden sisäistämisen ei ole kovin vaikeaa. Tästä huolimatta tuntuu siltä, että myös me vaikuttamisen asiantuntijat voimme tehdä paljon enemmän kestävän kehityksen ja vaikuttavuuden saralla myös henkilökohtaisella tasolla.

Ainoastaan välittämällä voimme saada aikaan positiivisen muutoksen

Tunnemme tehokkaimmat vaikuttamisen kanavat, metodit ja sisällöt. Ainoastaan välittämällä voimme saada aikaan positiivisen muutoksen.  Asetan pitkän tähtäimen tavoitteekseni toimintamalleiltaan kestävien yritysten ympäristötarinoiden kertomisen verkkosivuillamme, parhaita tarinoita voidaan julkaista myös Vastuullisuusuutiset.fi sivustolla.

Kannustan kaikkia ympäristötyöhön panostavia yrityksiä pohtimaan omaa ympäristötarinaansa. Haluan kiinnittää huomiota toiminnan käynnistämiseksi heti!  Kiihtyvän ekokatastrofin jarruttaminen on pitkä prosessi ja onnistumisista kertominen kannustaa myös muita edistämään tärkeää työtä.


Päivitetty/Updated: 06.10.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.