HSEQ Asiantuntija, Palvelupäällikkö  Venla Räisänen3T Ratkaisut Oy

Kolme näkökulmaa työsuojelupäällikön tehtäviin

Kouluttaessani aloittelevia työsuojelupäälliköitä vastaan on tullut useita kertoja kysymys työsuojelupäällikkö tehtävänkuvasta: Mitä asioita pitää ottaa haltuun? Mitä tehtävä sisältää? Mistä kannattaa aloittaa?

Osittain tehtävänkuvaa saattaa hämätä se, että pesti on lakisääteinen: Kaikissa yrityksissä, joissa on vähintään yksi palkattu työntekijä, on olemassa työsuojelupäällikkö. Mikäli työsuojelupäällikköä ei ole erikseen nimetty, on hän automaattisesti toimitusjohtaja. Siinä missä laki alkaa, ei itsenäisen ajattelun kuitenkaan kannata loppua. Eihän markkinointipäällikön tai kunnossapitopäällikönkään tehtävistä ole säädetty laissa mitään ja silti ne osataan ottaa hyvin haltuun.

Ensimmäinen näkökulma, jonka haluan tuoda esille, on se, että työsuojelupäällikkö ei juuri koskaan ole vastuussa yrityksen työturvallisuudesta. Johto ja esimiehet saattavat luulla, että näin asiat ovat. Kuitenkin, jos sattuu työtapaturma, oikeudessa tuomitaan hyvin yksikön työnjohto ja joskus yrityksen ylin johto - ei suinkaan työsuojelupäällikkö. 

Poikkeuksen tähän tekee se erityistapaus, jossa työsuojelupäällikkö on samalla toimitusjohtaja tai tuotantojohtaja. Työsuojelupäällikkö on yrityksen sisäinen neuvonantaja työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioissa, työnantajan edustaja yhteistoiminnassa työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Toinen näkökulmani asiaan on se, että työsuojelupäällikön tehtävä on vahvasti viestinnällinen: Työsuojelupäällikön tulee pitää työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä asioita mukana keskustelussa. Työsuojelun tärkeimmät prosessit: riskienarviointi, työsuojelun toimintaohjelma, perehdytys, turvallisuuskierrokset ja läheltä piti -tilanne ilmoitukset sekä tapaturmien tutkinta ovat hyvin tehtynä kaikki oikeastaan vain strukturoituja viestintäkanavia. Hyvät asiantuntijoiden laatimat työkalut ohjaavat kokemattomampiakin esimiehiä ja työsuojelupäällikköä näissä oikeille urille. 

Kolmanneksi työsuojelupäällikön tehtävänkuvaa kannattaa tarkastella ennakoiva - reagoiva -akselilla. Suurin osa työsuojelutyöstä pitäisi painottua ennakoiviin toimenpiteisiin. Jos työsuojelupäällikön työaika kuluu pääosin jo sattuneiden tapaturmien selvittelyyn, kiusaamistapauksiin, yksilötason sairauspoissaolojen tai alkoholiongelmien selvittelyyn, ei voida juurikaan puhua ennakoivasta turvallisuuskulttuurista. 

Ennakoivaa toimintaa ovat esimiesten ohjeistaminen turvallisuuskeskusteluihin ja riskienarviointiin, henkilöstön kouluttaminen, erityistä vaaraa aiheuttavien työvaiheiden hahmottaminen omalta työpaikalta ja näiden prosessien selkiyttäminen tekijöiden kanssa sekä ohjeiden laatiminen sekä esimerkiksi varhaisen puuttumisen mallin toiminnan varmistaminen.

Työsuojelupäälliköt tekevät työpaikoilla paljon hyvää työstä. Osa tästä työstä on lähes näkymätöntä silloin kun se tehdään hyvin. Kannustankin kaikkia työsuojelupäälliköitä pitämään hieman enemmän melua itsestään ja saavutuksistaan  -  te teette arvokasta työtä!

3T Ratkaisujen Kouluttajalisenssi auttaa työsuojelupäällikköä tai HR-päällikköä viestinnässä valmiiden koulutusmateriaalien avulla.


Päivitetty/Updated: 10.11.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.