HSY:n Resurssiviisas pääkaupunkiseutu -hanke paransi resurssitehokkuutta ja loi uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Resurssiviisas pääkaupunkiseutu -hankkeessa toteutettiin muun muassa ilmanlaadun supermittausasema ja julkisen hankinnan toimintamalli.

Osaprojektien tuloksena innovatiivisia tuotteita ja yrityksiä on päässyt markkinoille. Toimivan tutkimusyhteistyön tuloksena saatiin muun muassa uutta tietoa pakokaasujen hiukkaspäästöistä. Joulukuussa päättyvä hanke on yhdistänyt HSY:a, viranomaisia sekä kunta- ja yrityssektorien toimijoita pyrkien kestävän kehityksen innovaatioihin.

Hankkeessa HSY perusti ilmanlaadun supermittausaseman Helsinkiin Mäkelänkadulle. Mittausasemalla on selvitetty liikenteen päästöjen vaikutusta kaupunki-ilman koostumukseen tarkemmin kuin missään muualla pääkaupunkiseudulla tai Suomen kaupungeissa. Supermittausasemasta on muodostunut vilkas tutkimus- ja testialusta tutkimusorganisaatiolle ja yrityksille. Esimerkki onnistuneesta tutkimusyhteistyöstä on myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen kanssa toteutettu nanoklusteri-tutkimus, jonka tuloksena saatiin uutta tietoa liikenteen pakokaasupäästöjen hiukkasista.

ÄlykäsVesi ja Teolliset symbioosit -projekteissa on kehitetty innovatiivisen julkisen hankinnan toimintamalli. Malli ja siitä saadut kokemukset ovat hyödynnettävissä jatkossa myös laajemmin. ÄlykäsVesi-projekti on mahdollistanut uusien tuotteiden ja yritysten pääsyn markkinoille. Esimerkkinä tästä on konenäön hyödyntäminen viemärikuvauksessa. Menetelmää on mahdollista soveltaa kaikkialla maailmassa.

- Onnistumisen ovat mahdollistaneet Tekesin tuki, hyvät yhteistyökumppanit ja tietysti HSY:n oma aktiivisuus. Osaprojektien projektipäälliköt ja projektiryhmät ansaitsevat osaltaan lämpimät kiitokset hankkeessa saavutetuista tuloksista", iloitsee hankepäällikkö Kimmo Koivunen.

Lähde: HSY


Päivitetty/Updated: 29.11.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.