Lilli Vuorela, työturvallisuuden ja hyvinvoinnin esitaistelija

Joskus yksikin ihminen voi edistää hämmästyttävän paljon tärkeitä asioita työyhteisössään.

Topakka ja aktiivinen Lilli Vuorela aloitti Yhtyneiden Paperitehtaiden ja AB Walkiakosken huoltotarkastajana vuonna 1929, ja hänen nimiinsä menevät monet yhtiömme historian sosiaalisen vastuullisuuden toimet. Noihin aikoihin suomalaisessa puunjalostusteollisuudessa alettiin vasta kiinnittää huomiota työtapaturmien ehkäisyyn ja sosiaalitoimintaan. Suomessa oli toiminut muutama naisammattientarkastaja jo vuosisadan alussa, mutta Lilli oli ensimmäinen nainen, joka toimi erityisellä huoltotarkastajan nimikkeellä.

Lilli huolehti vaativassa ja uraauurtavassa tehtävässään työturvallisuudesta ja -terveydestä neljällä eri tehtaalla. Arvostettu ja luotettava hahmo edisti ympäristönsä hyvinvointia monin tavoin. Hän itse piti tapaturmia ehkäisevää työtä kaikkein tärkeimpänä tehtävänään. Turvallisuusasioiden lisäksi Lilli varmisti, että myös työväenhuolto toimi kaikilla työmailla. Se tarkoitti käytännössä neuvotteluja esimerkiksi ilmanvaihdosta, valaistuksesta, puku- ja ruokailuhuoneista, juoma- ja pesuvesilaitteista tai lääkärintarkastuksista.

1920- ja 30-luvuilla alettiin ymmärtää, kuinka tärkeää oli, että työntekijät olivat terveitä ja voivat hyvin, myös työajan ulkopuolella. Lilli varmisti, että asunnot, kaivot, kellarit ja ulkorakennukset olivat asianmukaisessa kunnossa. Hän valisti ihmisiä siisteyden ja puhtauden merkityksestä. Lilli Vuorela oli upea esimerkki voimakkaasta suomalaisesta naisesta, joka toteutti tärkeitä asioita väsymättömästi monella rintamalla. Lillin kaltaiset uudistajat ovat olleet merkittäviä liikkeellepanijoita matkalla kohti turvallisempaa, terveellisempää ja tasa-arvoisemmin ajattelevaa yhteiskuntaa.

Lähde: UPM


Päivitetty/Updated: 30.11.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.