Ydinvoimayhtiöllä ei ole aikomusta tuottaa voittoa, yhteisöveroja on turha odotella

Monelle voi tulla yllätyksenä, että miljardiyhtiö Fennovoima tulee tekemään parhaimmillaankin vain nollatuloksen. 

Kyse on niin sanotusta Mankala-mallista, kirjoittaa Ylen toimittaja Risto Ukkonen. Ydinvoimayhtiö Fennovoiman pääkonttorin muutto Helsingistä Pyhäjoelle kuulostaa isolta uutiselta, mutta taloudellisesti tarkasteltuna yhtiön kotipaikan vaihdoksella Helsingistä Pyhäjoelle ei ole merkitystä. Fennovoima ei tule virallisesti ja verotuksellisesti koskaan tuottamaan voittoa, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että ydinvoimayhtiö ei myöskään maksa yhteisöveroa kotikuntaansa.

Pyhäjoen ja Olkiluodon ydinvoimahankkeet perustuvat niin sanotulle Mankala-mallille. Siinä yhtiö tuottaa energiaa osakkailleen omakustannushintaan, eli Mankala-yhtiö ei tuota koskaan voittoa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yhtiö ei maksa osinkoa osakkailleen.  Näin siis virallisesti. Epävirallisesti yhtiön osakkaat voivat hyötyä edullisesta energiasta, jos ne saavat sitä alle markkinahintaan ja myyvät eteenpäin kalliimmalla.

Verottajan on vaikea puuttua tähän suoraan, koska voitto pirstaloituu useille eri osakkaille, eikä heidän omistamaansa yhtiöön, joka tekee virallisesti nollatulosta tai tappiota. Osakasyhtiöt puolestaan maksavat mahdollisen yhteisöveron kotikuntaansa eikä laitospaikkakunnalle.

Mankala-periaate on energia-alan erikoisuus, joka vakiintui 1960-luvulla isojen energiahankkeiden toteuttamiseksi. Ydinvoimayhtiöiden lisäksi periaatetta käytetään myös tuuli- ja vesivoimatuotannossa. Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut mallin kahdella päätöksellään vuosina 1963 ja 1968. Oikeudessa käsiteltiin juurikin verotuksen hajaantumista voimalaitoskunnista osakaskuntiin.

Hintakikkailumahdollisuuden takia Mankala-yhtiöitä on kritisoitu peitellystä osingonjaosta osakkailleen. Näin tekivät myös vihreiden europarlamentaarikot Satu Hassi ja Heidi Hautala vuonna 2010, jolloin he jättivät Mankala-mallista kirjallisen kysymyksen EU-komissiolle. Se ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin.

Näiden päätösten myötä mallin luulisi houkuttelevan muidenkin alojen yrityksiä, mutta näin ei ole käynyt. Yhtiön ja osakkeenomistajien välillä liikkuvan hyödykkeen mahdolliseen alihinnoitteluun liittyy verotuksellisia riskejä.

Miljardiyhtiöt eivät siis maksa yhteisöveroa kuntiin, joissa ne toimivat.  Yhteisöverojen puute tuskin harmittaa Pyhäjoen kuntaa, jolle on luvassa miljoonien veropotti joka vuosi, jos Fennovoima saa rakentamisluvan Hanhikiven ydinvoimalalleen. Ydinvoimalasta saatavien vuotuisten kiinteistöverojen määräksi on arvioitu Pyhäjoella 3-5 miljoonaa euroa. Lisäksi seudulle muuttavat sadat fennovoimalaiset tuovat kaivattuja veroeuroja seudun kuntiin.

Lähde: Yle


Päivitetty/Updated: 04.12.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.