Metsätalouden vesistöhaitta on luultua isompi

Talousmetsien ravinnekuorma on tuoreen seurantatutkimuksen mukaan paljon ennakoitua raskaampi.

Uuden tutkimuksen mukaan metsätalous kuormittaa vesistöjä monta kertaa enemmän kuin on uskottu. Tähän asti metsätalouden osuus vesistöjen typpi- ja fosforikuormasta on arvioitu 3-5 prosentiksi kokonaiskuormasta. Arvio on perustunut metsätalouden toimenpiteiden aiheuttamaan, kokeellisesti määriteltyyn ominaiskuormitukseen.

Vuonna 2014 aloitetun seurantatutkimuksen ensi tulosten mukaan metsätalouden todellinen osuus ravinnekuormasta olisi kuitenkin jopa 13-15 prosenttia. Suurin selittäjä erolle on Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorin Leena Finerin mukaan vanhojen ojitusalueiden aiheuttama kuormitus.  

Maatalouden osuus typpi- ja fosforipäästöistä on edelleen selvästi suurempi kuin metsätalouden. Ihmisen toimista riippumaton luontainen huuhtouma tuottaa vesistöihin päätyvästä fosforista 35 prosenttia ja typestä 40 prosenttia. Metsätalouden vesistökuormitusta selvittävässä Seurantaverkko-hankkeessa seurataan vesistöihin kulkeutuvaa typpi-, fosfori- ja kiintoainekuormitusta.

Eri puolilla maata on perustettu 30 mittauspistettä. Niistä kymmenellä seurataan luonnontilaisista metsistä ja 20 pisteellä talousmetsistä valuvien vesien laatua. Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama. Sitä tekevät Luke, Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Ely-keskukset ja Tapio Oy. Hanketta koordinoiva Leena Finer korostaa, että tulokset ovat alustavia ja perustuvat vasta vuosien 2015 ja 2016 havaintoihin. (Kuva: Mikko Riikkilä).

Lähde: Metsälehti


Päivitetty/Updated: 07.12.2017

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.