Tänä vuonna luettu 2 230 997 uutista.
This year 2 230 997 news read.

Suomen ainoa liikennealan AMK-koulutus täyttää 10 vuotta

Hämeen ammattikorkeakoulun liikennealan koulutus haluaa olla kehittämässä arjen liikkumista.

Hämeen ammattikorkeakoulun liikennealan koulutus täyttää 10 vuotta. Valtakunnallisesti HAMK on ainoa ammattikorkeakoulu, jossa voi pääaineena opiskella liikennealaa. Opiskelijat ovat eri puolilta Suomea ja valmistuvat liikennesuunnittelijoiksi ja älyliikenteen asiantuntijoiksi. Tähän mennessä liikennealalta on valmistunut noin 200 opiskelijaa.  Puolet opiskelijoista on sijoittunut julkiselle puolelle ja puolet alan suunnittelutoimistoihin. 

Vuonna 2016 aloitettiin ensimmäisen kerran jokavuotinen tulevaisuuden liikennejärjestelmiin suuntautunut YAMK-koulutus. Liikenneala on hyvin laaja ja monitieteinen. On ilahduttavaa, että YAMK-koulutukseen on saatu hyvin monipuolisen taustan omaavia liikennealalla työskenteleviä hakijoita.

HAMK haluaa olla mukana arjen liikkumisen kehittämisessä laajasti. Kävelyn ja pyöräilyn merkitys arkiliikkumisessa ja terveyden ja hyvinvoinnin tuojana on vahvassa nosteessa. Koulutamme liikennealan ammattilaisia, jotka osaavat suunnitella kävelylle ja pyöräilylle turvallista ja toimivaa liikenneympäristöä ja samalla ohjata ihmisiä viisaisiin liikkumisvalintoihin. Olemme toteuttaneet erilaisia sähköpyöräkokeiluja ja olemme mukana valtakunnallisessa AiGO-hankkeessa, jossa testataan robottiautojen ja bussien liikkumista liikenteen seassa. Kohdepaikkakuntina ovat Hämeenlinna, Espoo ja Vantaa. Yhtenä tavoitteena on asemanseutujen ympäristövuotisen automaation kehittäminen. Tällaiset hankkeet ovat tärkeitä, koska näiden kautta opiskelijat pääsevät näkemään, miten liikenneala kehittyy.  Olemme myös kehittämässä yhdessä Viron, Latvian ja Ruotsin kanssa yhteistä rautatiealan koulutusta kolmevuotisessa projektissa.

Syksyllä 2019 käynnistyy muuntokoulutus "tietotekniikan osaajasta älyliikenteen asiantuntijaksi". Tavoitteena on kouluttaa ihmisiä, joilla olisi ymmärrys sekä tietotekniikasta että liikennetekniikasta ja erityisesti älyliikenteestä. Viesti työelämältä on ollut, että tällaisille osaajille löytyisi välittömästi töitä.

Media on tervetullut HAMKin liikennealan koulutuksen juhlatilaisuuteen ja kuulemaan lisää liikennealan uusista tuulista ja tulevaisuudennäkymistä!  

Tapahtuma: HAMK liikennealan 10-vuotisjuhla

Aika: 20.9.2018 klo 15.00 - 20.00

Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki

Lähde: HAMK


Päivitetty/Updated: 20.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.