Tänä vuonna luettu 2 231 203 uutista.
This year 2 231 203 news read.

UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus purkavat vaellusesteitä Keski-Suomen latvavesistöissä - Multian Myllypuro ja Viitasaaren Huopananpuro mukaan

UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat aloittaneet yhteistyön kalojen ja muun vesieliöstön vaellusesteiden vähentämiseksi Keski-Suomen latvavesistöissä. 

Syksyn aikana esteitä puretaan Multian Myllypurosta ja Viitasaaren Huopananpurosta. "Yhteistyö Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa on osa vaelluskalaohjelmaamme. Haluamme auttaa kaloja ja muita vesieliöitä vaeltamaan vapaammin: puramme vaellusesteitä  ja kokeilemme uusia innovaatioita kalakantojen elvyttämiseksi eri puolilla Suomea", sanoo UPM:n yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman.

Vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävät toimenpiteet kohdistuvat usein jokien alajuoksuille ja suurten vesivoimalaitosten yhteyteen. Merkittäviä tuloksia on savutettavissa myös latvavesistöjen pienemmissä kohteissa. Esimerkiksi Multian Myllyporossa asuu istutettu taimenkanta, jonka luontaista menestymistä vaellusesteen poisto edistää merkittävästi.

UPM on toiminut pitkään metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Latvavedet ovat merkittäviä kohteita monimuotoisuudelle ja sijaitsevat usein metsätalousvaltaisilla alueilla. Vesistöjä suojellaan metsätalouden toimenpiteissä mm. jättämällä suojavyöhykkeitä vesistöjen varsille sekä muilla vesiensuojelumenetelmillä. Tämän lisäksi UPM haluaa parantaa latvavesien monimuotoisuutta edistämällä vaelluskalojen ja muun vesieliöstön esteetöntä liikkumista.

UPM:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyö on osa UPM:n vaelluskalaohjelmaa, jonka tavoitteena on elvyttää kalakantoja siellä missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset.  UPM hakee ja arvioi uusia kohteita ohjelmaan jatkuvasti. 

Lähde: UPM


Päivitetty/Updated: 21.09.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.