Tänä vuonna luettu 2 231 547 uutista.
This year 2 231 547 news read.

St1 pilotoi kestävää hiilensidontaa metsittämällä Marokossa

Hankkeessa tutkitaan kolmen vuoden ajan hiilensidontaa puihin erilaisissa kontrolloiduissa olosuhteissa Marokossa. 

St1 on allekirjoittanut sopimuksen marokkolaisen yliopiston Université Mohammed VI Polytechnique'n sekä sen taustalla olevan lannoiteyritys OCP:n kanssa metsityspilotin toteutuksesta. Pilotin tavoitteena on löytää optimaalinen ratkaisu maanparannuksen ja kastelujärjestelmien avulla kustannustehokkaaseen metsän kasvuun ja hiilensidontakykyyn. Suomen Luonnonvarakeskus LUKE toimii hankkeen metsäasiantuntijana. Pilotti on myös ensimmäinen askel tavoitteeseen, jossa metsityksen avulla muodostuneista hiilinieluista luodaan validoitu ja hyväksytty työkalu ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Neljän hehtaarin tutkimusalueelle Rhamnan Ben Gueririssa istutetaan yhteensä 16 000 Marokosta hankittua puuntainta. Taimien istutus alkaa tammikuussa ja hankkeessa testataan seitsemää erilaista puulajia, mm. Johanneksen leipäpuuta, eukalyptusta ja akaasiaa. Nykyisestä kuivasta maaperästä muokataan taimille kasvualustoja erilaisin maanparannuskeinoin, kuten parantamalla maan vedenpidätyskykyä ja lannoittamalla maaperää. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kastelun merkitystä ja vedenkulutuksen optimointia maanalaisella tippakastelujärjestelmällä.

Kolmivuotisen pilotin ensimmäiset tulokset saadaan vuoden kuluttua. Yliopisto toteuttaa käytännön kenttäkokeen, jossa tutkitaan ja mitataan puiden kasvua niin maanpäällä kuin juuristossa. Yhteistyökumppanina hankkeessa mukana oleva Suomen Luonnonvarakeskus LUKE tuo pilotointiin teknistä ja käytännön metsäosaamista sekä asiantuntijuutta ohjaamalla ja valvomalla kenttäkoetta. Lisäksi hankkeessa on mukana paikallinen maanviljelijä, jonka mailla testataan erilaisia kasvatusmenetelmiä.

Kansainvälisesti hyväksytty hiilenmittausmenetelmä on ehdoton edellytys, jotta metsityksen avulla luoduista hiilinieluista tulisi virallinen ja kaupallinen menetelmä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Helsingin yliopisto onkin aloittanut kesällä mittauskonseptointihankkeen, jossa pyritään luomaan kansainvälisesti hyväksytty kokonaisvaltainen mittausmenetelmä hiilensidontahankkeisiin ja joka mahdollistaisi tulevaisuuden hiilikaupan.

Ilmastonmuutos muuttaa planeettamme ekosysteemiä nopeasti ja dramaattisesti. Lukuisten ennusteiden mukaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta alle 2°C lämpenemisestä ei nykykeinoin saavuteta. Kehittyvien maiden nopea väestön-, talouden sekä energiakysynnän kasvu lisäävät päästöjä entisestään. Lisäksi ilmakehässä on jo nyt reilu 100 miljardia tonnia liikaa hiiltä. Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) juuri julkaisema raportti vahvistaa osaltaan tavoitteen saavuttamisen mahdottomuutta nykykeinoilla ja korostaa, että keinovalikoimaan tarvitaan mitattavia hiilinieluja, kuten uusia metsiä. Laajalla kuivien alueiden metsittämisellä voidaan lisätä elinkelpoisia maa-alueita. Metsityshankkeet yhdistettynä maanviljelyyn auttavat kuivuudesta ja aavikoitumisesta kärsivien alueiden väestöä ja vähentävät muuttopaineita tällaisilta alueilta.

Ainoastaan yrityksillä on riittävät taloudelliset resurssit laajamittaiseen globaaliin metsitykseen. EU:n nykyinen ilmastopolitiikka ei mahdollista kuitenkaan yritysten investointeja hiilinielujen kasvattamiseen, koska niillä saavutettua ilmastohyötyä ei voi laskea hyväksi päästövähennystavoitteiden osalta päästökauppa- ja ei-päästökauppasektorilla, vaikka niiden merkitys periaatteessa tunnustetaan. Mitattava, auditoitava ja läpinäkyvä hiilen sidonta metsityksen avulla tulee saattaa ilmastonmuutoksen torjunnan keinovalikoimaan mahdollisimman pian. 

Lähde: ST1


Päivitetty/Updated: 11.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.